Regulamin

­Regulamin Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Licealisty „WYBRYK ” organizowanego przez Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu.

 1. Uczestnikami Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Licealisty są uczniowie szkół średnich oraz studenci.

 2. Każdy uczestnik „WYBRYKu” zgłosi dwie piosenki.

 3. Ogólnopolski Przegląd Piosenki Licealisty „WYBRYK” ma dwa etapy: zamknięty i koncertowy.

  Etap I – część zamknięta

  Wykonawcy wyślą w terminie ustalonym przez organizatorów OPPL „WYBRYK” nagranie utworów (forma dowolna), które zamierzają zaprezentować w czasie przeglądu. Wybranej wcześniej komisja oceni ich wartość artystyczną. Jakość techniczna nagrania nie będzie miała wpływu na wyłonienie uczestników koncertu finałowego. Wszyscy wykonawcy zostaną powiadomieni o wynikach eliminacji. Jury wybierze najciekawszych artystów, którzy zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w części koncertowej.

  Etap II – część koncertowa

  Składa się z dwóch części.  W pierwszej każdy uczestnik przeglądu wykona jedną z dwóch zgłoszonych piosenek. Jury wyłoni najbardziej interesujących wykonawców. Wystąpią oni w drugiej części koncertu -finałowej. Zaprezentują kolejną ze zgłoszonych na „WYBRYK” piosenek. Spośród uczestników drugiej części koncertu jury wyłoni zwycięzców: I, II, III miejsce i przyzna wyróżnienia w ustalonych przez siebie kategoriach.

 4. Wykonawca w zgłoszeniu określa kolejność wykonywanych piosenek.

 5. W czasie koncertu można zaprezentować:

  • piosenkę turystyczną,
  • piosenkę aktorską,
  • piosenkę kabaretową,
  • piosenkę żeglarską,
  • piosenkę bluesową, jazzową,
  • piosenkę poetycką,
  • reggae,
  • lub inną nie uwzględnioną na liście.

   

 6. Przewidujemy również występ zespołów instrumentalnych. Czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut. Przy ocenie zespołu będzie brany pod uwagę warsztat muzyczny wykonawców.

 7. W jury zasiadają przedstawiciele środowiska kulturalnego Wrocławia: muzycy, aktorzy, dziennikarze oraz osoby reprezentujące III LO.

 8. Jury ocenia:

  • wrażenie artystyczne,
  • dobór repertuaru,
  • interpretację tekstu,
  • umiejętność połączenia tekstu i muzyki,
  • warsztat muzyczny wykonawcy i osób mu towarzyszących,
  • zgranie zespołu.

   

 9. W czasie przesłuchań konkursowych organizatorzy nie przewidują bisów.

 10. Zwycięzcy (I, II, III miejsce) otrzymają nagrody rzeczowe lub nagrody w postaci bonów. Organizatorzy informują przed konkursem wszystkich uczestników przeglądu o rodzaju nagród.

 11. Próby akustyczne odbywają się w dniu koncertu przed południem.

 12. Rada Artystyczna Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Licealisty „WYBRYK” zastrzega sobie możliwość zmian i poprawek w powyższym regulaminie.