Regulamin

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO PRZEGLĄDU PIOSENKI LICEALISTY
„WYBRYK” 
ORGANIZOWANY PRZEZ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III
IM. ADAMA MICKIEWICZA WE WROCŁAWIU

 1. Uczestnikami Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Licealisty są uczniowie szkół średnich i studenci.
 2. Ogólnopolski Przegląd Piosenki Licealisty „Wybryk” trwa jeden dzień.
 3. Każdy uczestnik „Wybryku” wykonuje dwie piosenki zróżnicowane w nastroju i ekspresji.
  Czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut.
 4. W czasie koncertu wykonawca może zaprezentować następujące rodzaje piosenki:
  * piosenkę turystyczną
  * piosenkę aktorską
  * piosenkę kabaretową
  * piosenkę żeglarską
  * piosenkę jazzową, bluesową
  * piosenkę poetycka
  * piosenkę rockową
 5. OPPL Wybryk ma dwa etapy: zamknięty i koncertowy.
  Wykonawcy wyślą w terminie ustalonym przez organizatorów OPPL „Wybryk” nagranie utworów /forma dowolna/, które zamierzają zaprezentować w czasie przeglądu. Wyłoniona komisja oceni ich wartość artystyczną. Jakość techniczna nagrania nie będzie miała wpływu na wyłonienie uczestników koncertu finałowego. Wszyscy wykonawcy na dziesięć dni przed przeglądem zostaną powiadomieni o wynikach eliminacji. Jury wybierze najciekawszych solistów, którzy zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w części koncertowej.
 6. Przewidujemy również występ zespołów instrumentalnych. Czas prezentacji nie może
  przekroczyć 10 minut. Przy ocenie zespołu będzie brany pod uwagę warsztat muzyczny wykonawców.
 7. W jury zasiadają przedstawiciele środowiska kulturalnego Wrocławia: muzycy, aktorzy, dziennikarze oraz osoby reprezentujące III LO.
 8. Jury ocenia:
  * wrażenie artystyczne
  * dobór repertuaru
  * interpretację tekstu
  * umiejętność połączenia tekstu i muzyki
  * warsztat muzyczny wykonawcy i osób mu towarzyszących
  * zgranie zespołu
 9. W czasie przesłuchań konkursowych organizatorzy nie przewidują bisów
 10. Zwycięzcy / I miejsce, II miejsce, III miejsce/ otrzymają nagrody rzeczowe.
  Organizatorzy informują przed konkursem wszystkich uczestników przeglądu o rodzaju nagród.
 11. Próby akustyczne odbywają się w dniu koncertu przed południem.
 12. Rada Artystyczna Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Licealisty „Wybryk” zastrzega sobie możliwość zmian i poprawek w powyższym regulaminie.

  Kontakt:
  E-mail: wybryk.lo3@gmail.com
  Organizator: Szymon Dziewięcki
  Tel: 721 281 188